Dyscalculia ( diskalkulija ) / Poremećaj računanjaRazvojna diskalkulija je usporeno i otežano usvajanje matemetičkih znanja, što znači da su sposobnosti računanja znatno ispod očekivanog nivoa u odnosu na uzrast deteta, opšte intelektualne sposobnosti i školovanje.

Ovaj poremećaj karakteriše specifično oštećenje sposobnosti računanja, koje se ne može objasniti nedovoljnim intelektualnim sposobnostima ili neadekvatnim školovanjem.

Deficit je uglavnom u oblasti računskih radnji sabiranja, oduzimanja, množenja i deljenja ( a manje u oblasti apstraktnih matematičkih sposobnosti koje se primenjuju u algebra, trigonometriji i geometriji ).

Klinička slika razvojne diskalkulije ispoljava se kao otežano savladavanje izvođenja računskih radnji, naročito kada se vrše sa većim brojem brojeva i u okviru složenijih računskih operacij. Manje greške se javljaju prilikom sabiranja dva manja broja, nego pri njihovom oduzimanju, množenju, a naročito deljenju. Duži niz brojeva koji treba da se saberu uvek izaziva zabunu i pometnju, kao i neuspešnost u izvođenju same radnje.

Dete sa diskalkulijom nekada izgleda kao dete koje ne razume šta mu se govori iako sasvim dobro razume naloge, tekstove priča i ume da te tekstove prepričava. Znatno kasnije počinje da se služi brojem, sa teškoćom razume rezdvajanje celine na delove, građenje novih celina, odnose između množina i njihovih činilaca. Prisutna je dislateralizovanost, neprepoznavanje naziva prstiju, naročito onih između palca i malog prsta. Deca znaju da napišu brojeve u nizu, ali im često zamenjuju mesta, broj 14 pišu kao 41, ili broj 13 pišu kao 31, pri čemu sama ne uviđaju promenu mesta brojevima.Radno vreme:
ponedeljak - petak
od 09 - 17h


Logopedska ordinacija "Logopricaonica"
svakog petka nudi besplatan logopedski pregled, procenu govorno-jezičkih sposobnosti Vašeg deteta.