O namaLogopedska ordinacija “LogoPričaonica” je prva privatna logopedska ordinacija u Loznici, otvorena u februaru 2011.godine. U okviru ordinacije vrši se savetovanje, dijagnostika i terapija poremećaja u okviru govorno – jezičke patologije, dece, omladine i odraslih. U prijatnom prostoru, opremljenom savremenom didaktičkom opremom i prilagođenim materijalima, osigurana je kvalitetna i stručna terapijska pomoć logopeda, zasnovana na iskustvu u radu sa decom svih uzrasta, omladinom i odraslima. Metode i postupci se prilagođavaju svakom pojedincu. Velika važnost pridaje se savetodavnom radu sa roditeljima i njihovom učestvovanju u tretmanu, sa ciljem što uspešnijeg sprovođenja terapijskog postupka.

Osnivač logopedske ordinacije “Logopričaonice” je Jelena Đurić, dipl.defektolog – logoped.

Poseduje iskustvo u radu u svim oblastima logopedije, sa decom, omladinom i odraslima, u okviru Vojno Medicinske Akademije, logopedskog Kabineta za glas, govor i sluh “ Vera ” i private logopedske ordinacije “ Logopričaonica “. Spoljni saradnik Specijalne bolnice za rehabilitaciju, Banja Koviljača. Član Komore logopeda Srbije. Prisustvovala brojnim seminarima i dodatnim stručnim edukacijama.

U okviru ordinacije, postoji mogućnost konsultacije sa timom stručnjaka : specijalni pedagog, porodični terapeut, psiholog…Takođe ordinacija ima veoma uspešnu saradnju sa logopedima iz Beogradskog “Kabineta za glas, govor i sluh”.

Stalni saradnik je: Mirjana Ilić, dipl.specijalni pedagog, porodični terapeut. Iskustvo u radu u ooblasti zavisnosti sa adolescentima, odraslima i njhovim porodicama, u okviru Instituta za mentalno zdravlje Beograd, Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti, kao i Specijalne zatvorske bolnice. Rad u školama u okviru preventivnih programa. Učesnik brojnih edukativnih seminara. Zaposlena u Klinici Dr Vorobjev, kao dipl. specijalni pedagog, porodični terapeut.