Gnosogena patologija verbalne komunikacijeGnosogena patologija verbalne komunikacije podrazumeva stanje zaostalog, sporog i ograničenog razvitka sposobnosti verbalne komunikacije uz afektiranost motornog, perceptualno – konceptualnog i socio – emocionalnog razvitka deteta uslovljenog mentalnom retardacijom.

Ispljava se kao alogija i dislogija.


Alogija ( alogia ) podrazumeva nesposobnost govorenja, nesposobnost logičkog verbalnog komuniciranja ( mutizam sa mentalnom retardacijom ), nastala usled mentalnog deficit i javlja se u dece sa dubokim i teškim oblikom mentalne retardacije.

Dislogija ( dislogia ) obuhvata sve specifičnosti verbalne komunikacije vezane za laku i umerenu mentalnu retardaciju, izražene u različitom stepenu kod dece koja razvijaju govor.

Radno vreme:
ponedeljak - petak
od 09 - 17h


Logopedska ordinacija "Logopricaonica"
svakog petka nudi besplatan logopedski pregled, procenu govorno-jezičkih sposobnosti Vašeg deteta.