Poremećaji glasa / Patologija glasaFonacija je jedna veoma kompleksna funkcija, u čijem ostvarivanju neposredno ili posredno učestvuju brojni organi i sistemi. To je integralna funkcija čitavog organizma. Do poremećaja fonacije može doći usled oštećenja bilo kog dela vokalnog aparata. Često se dogadja da je patološkim promenama zahvaćeno više struktura koje pripadaju fonacijskom aparatu.

Organski uzroci poremećaja glasa su :

• Kongenitalne anomalije larinksa

• Audiogene disfonije – poremećaji glasa nastali usled oštećenja sluha

• Zapaljenski procesi

• Alergijska oboljenja

• Poremećaji nervnog sistema

• Povrede fonatornog aparata


Funkcionalni poremećaji glasa:

• Fononeuroze

• Psihogena afonija

• Psihogena disfonija

• Spastična disfonija

• Fonoponoze

• Hiperkinetička disfonija

• Hiperkinezija fonacijskih organa

• Poremećaji u nivou aktivatora koji dovode do hiperkinezije

• Poremećaji u nivou generatora

• Poremećaji rezonatora koji dovode do hiperkinezije

• Hipokinetička disfonija

• Izrasline glasnica


Endokrini poremećaji

Najčešće su mutacije:

• Mutaio falsa – lažna mutacija kod dečaka.

• Mutatio praecox – ovaj vid mutacije se javlja u sklopu sindroma prevremenog puberteta koji se može javiti kod oba pola. Glas kod dece sa prevremenim pubertetom poseduje registar odrasle osobe.

• Mutacio perversa – kada se kod ženskih osoba iznenada pojavi dubok muški glas.Radno vreme:
ponedeljak - petak
od 09 - 17h


Logopedska ordinacija "Logopricaonica"
svakog petka nudi besplatan logopedski pregled, procenu govorno-jezičkih sposobnosti Vašeg deteta.