SAVETI ZA RODITELJE DECE SA FIZIOLOŠKIM MUCANJEM:Opšta pravila:

Uspostavljanje bioloških ritmova prilagodjenih uzrastu deteta:

- odlazak na spavanje i budjenje svakog dana u približno isto vreme, poželjno je devet sati efektivnog sna;

- glavne obroke, dete bi trebalo da uzima u odredjeno vreme, u ishranu deteta uključiti što više belančevina , svežeg voća i povrća, a smanjiti unošenje slatkiša;

- organizovati dan detetu, tako da ono zna kada može da se igra a kada izvršava odredjene dužnosti ( raspremanje igračaka, sobe, učenje, pomaganje u kući….).

U porodici treba govoriti staloženo,bez prekidanja i "upadanja jedno drugome u reč".

Roditelji i ostali članovi porodice koji žive zajedno sa detetom, treba da kontrolišu svoje ponašanje u odnosu na govornu nefluentnost ( mucanje ) deteta, u smislu:

- Kada dete zamuca, strpljivo ga sačekati da saopšti to što želi, pružiti mu koliko god je vremena potrebno da izgovori, završi rečenicu;

- Ne pomagati mu u govoru, ne treba govoriti umesto deteta

- Ne tražiti od deteta da pravilno ponovi;

- Treba obraćati pažnju na ono što dete govori a ne kako govori;

- Dete mora imati utisak da je pred njim dovoljno vremena za govor, bez obzira na govorne poteškoće i da ga roditelji strpljivo čekaju,

- Ne sažaljevati dete zbog mucanja, sažaljevanje ne ispoljavati ni u primedbama, ni u izrazu lica.

Ne dozvoljavati da dete stiče povlastice zbog svog govornog problema, takodje ne kažnjavati dete zbog mucanja.

Pronalaziti aktivnosti koje dete može uspešno da obavi i realno pohvaliti detetov trud i uspeh u tim aktivnostima.

Oba roditelja moraju imati jedinstven vaspitni stav u odnosu na dete.

Nastojati da se u porodici stvori atmosfera bez žurbe, nervoze i napetosti, i da se roditelji sto više bave decom kroz zajedničke i organizovane aktivnosti.

Detetu koje postavlja pitanja o svom govornom problemu treba adekvatno objasniti suštinu mucanja i motivisati dete za govorni tretman.

Roditelji treba aktivno da se angažuju kao saradnici u terapiji, koja mora biti uklopljena u dnevni život deteta i porodice.

Radno vreme:
ponedeljak - petak
od 09 - 17h


Logopedska ordinacija "Logopricaonica"
svakog petka nudi besplatan logopedski pregled, procenu govorno-jezičkih sposobnosti Vašeg deteta.